Cursos disponibles

Imatge competènciesObjectius:
Conèixer els elements que condicionen i dificulten la incorporació al mercat laboral, així com reconèixer aquelles competències  
més demandades, reflexionar sobre elles i establir les mesures necessàries per al desenvolupament, i augmentar així l’ocupabilitat. 

MÒDUL FORMATIU: GESTIÓ DEL BAR CAFETERIA

Durada: 120 hores

OBJECTIUS:

Analitzar el sector de la restauració i, en particular, l’activitat de bar-cafeteria, considerant les relacions d'aquests establiments amb altres empreses.

Realitzar projectes de viabilitat senzills d'un petit bar cafeteria utilitzant els canals d'informació existents per la constitució i posada en marxa de petites empreses.

Analitzar sistemes d'aprovisionament d'aliments i begudes i executar les operacions inherents d'acord amb els sistemes seleccionats.

- Estimar possibles preus de les ofertes gastronòmiques i de begudes pròpies de bar-cafeteria, calculant els costos de matèries primeres i altres gèneres.

Desenvolupar els sistemes i processos de gestió i control necessaris per a l'exercici de l'activitat de bar-cafeteria.

Distingir i utilitzar els equips i programes informàtics de gestió de bar-cafeteria.


UNITAT FORMATIVA 1. CONTROL DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DEL BAR I CAFETERIA.

Durada: 90 hores

Continguts:

1. El bar cafeteria: establiment, negoci i empresa

2. Viabilitat econòmica i financera del bar cafeteria

3. Aprovisionament i control de consums i costos de l'activitat de bar cafeteria

4. Control de consums i costos del servei del bar cafeteria

5. El control general de l'activitat del bar cafeteria

6. Gestió i control comercial, informàtic i de qualitat en restauració

 

UNITAT FORMATIVA 2. APLICACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS AL BAR I CAFETERIA

Durada: 30 hores

Continguts:

1. Gestió dels sistemes informàtics al bar cafeteria

2. Internet com a font d'informació i via de comercialització per a l'activitat del bar cafeteria


La finalitat del curs és donar la formació bàsica necessària per treballar en el sector de l'alimentació.
A part de l'obtenció del certificat de professionalitat, l'alumne obtindrà el carnet de conductor de carretons elevadors frontal i retràctil i el carnet de manipulador d'aliments.

Test Curs formació

En aquest apartat trobareu una prova de nivell per saber a quin grup de llengua anglesa és el més adequat per vosaltres.

L'objectius de la formació és ajudar a les petites i mitjanes empreses a promocionar-se a través del màrqueting de guerrilla o street marketing, una acció que inclou totes aquelles accions lowcost que surten dels canals convencionals de comunicació i que solen tenir un retorn més elevat.

En les relacions comercials  actuals es generen situacions difícils i conflictives que s'han de saber gestionar per a mantenir un equilibri enstre les parts. Disposar de les estratègies, actituds, tècniques i habilitats per aconseguir-ho forma part d'una de les claus importants del negoci: comunicar assertivament, amb arguments sòlids, negociar per a trobar solucions, són aspectes que es desenvoluparan en aquesta formació pràctica.

La finalitat del curs és aprofundir en l’aplicació d’estratègies perquè l’alumnat que ja va assistir al curs de l’any passat comuniqui cada cop amb més eficàcia. Treballarem amb textos que caldrà millorar perquè compleixin el seu objectiu.

L’aprofitament del curs es basa en la participació activa i l’elaboració de 5 pràctiques on s’apliquen els criteris treballats (20% cadascuna).

La finalitat del curs és treballar les principals propietats textuals amb l’alumnat perquè els missatges que redacten a la feina guanyin en claredat i eficàcia comunicativa, a partir de criteris i exercicis senzills.

L’aprofitament del curs es basa en la participació activa i en un total de 5 pràctiques breus en les quals cal obtenir almenys el 50% de la puntuació en joc.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

El Mindfulness és la meravellosa pràctica de l'atenció plena. És la clau per estar presents a tots els àmbits de la vida, per gestionar millor les emocions, per transformar i millorar la comunicació amb els altres.

Amb uns senzills exercicis entrenarem el cervell per acostar-nos a la calma i el benestar.


L'objectiu primordial de tot emprenedor és posar el seu producte o servei al mercat i acabar venent-lo. Alguns emprenedors tenen moltes capacitats tècniques, però no disposen de coneixments útils per acabar convencent.

Aquesta formació combina eines potents de la PNL (Programació Neurolingüística) i el Coaching per motivar i donar les competències necessàries als emprenedors per poder fer front a l'activitat comercial de manera eficient.

Crear una empresa des de zero requereix una inversió molt important en temps i esforços. Sovint, per desconeixement, podem acabar llençant tota aquesta feina a les escombraries per no cuidar la Marca Personal pròpia.

Amb aquesta formació es donen a conèixer els fonaments per treballar la marca personal i transmetre-la al públic de forma efectiva.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS: Aprendre a gestionar i conèixer les bones pràctiques de manipulació dels aliments i productes lliures d’al·lèrgens que es produeixen en empreses d’alimentació.

El curs permet adquirir els coneixements bàsics i necessaris per tal de manipular els aliments segons la legislació vigent. Tal com estableix el Reglament 852/2004 del Parlament Europeu, els operadors d'empresa alimentària estan obligats a establir i aplicar un pla de formació en higiene d'aliments apropiat per a cada empleat, d'acord amb les seves necessitats concretes i al seu àmbit específic d'actuació.

Aquesta guia és també una excel·lent eina de treball que us permetrà formar-vos i que esperem que es converteixi en un estímul perquè interioritzeu i practiqueu dia a dia el que exigeix la normativa legal, garantint la seguretat de la vostra oferta de plats i/o productes. 

Anuncis del lloc

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)