MÒDUL FORMATIU: GESTIÓ DEL BAR CAFETERIA

Durada: 120 hores

OBJECTIUS:

Analitzar el sector de la restauració i, en particular, l’activitat de bar-cafeteria, considerant les relacions d'aquests establiments amb altres empreses.

Realitzar projectes de viabilitat senzills d'un petit bar cafeteria utilitzant els canals d'informació existents per la constitució i posada en marxa de petites empreses.

Analitzar sistemes d'aprovisionament d'aliments i begudes i executar les operacions inherents d'acord amb els sistemes seleccionats.

- Estimar possibles preus de les ofertes gastronòmiques i de begudes pròpies de bar-cafeteria, calculant els costos de matèries primeres i altres gèneres.

Desenvolupar els sistemes i processos de gestió i control necessaris per a l'exercici de l'activitat de bar-cafeteria.

Distingir i utilitzar els equips i programes informàtics de gestió de bar-cafeteria.


UNITAT FORMATIVA 1. CONTROL DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DEL BAR I CAFETERIA.

Durada: 90 hores

Continguts:

1. El bar cafeteria: establiment, negoci i empresa

2. Viabilitat econòmica i financera del bar cafeteria

3. Aprovisionament i control de consums i costos de l'activitat de bar cafeteria

4. Control de consums i costos del servei del bar cafeteria

5. El control general de l'activitat del bar cafeteria

6. Gestió i control comercial, informàtic i de qualitat en restauració

 

UNITAT FORMATIVA 2. APLICACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS AL BAR I CAFETERIA

Durada: 30 hores

Continguts:

1. Gestió dels sistemes informàtics al bar cafeteria

2. Internet com a font d'informació i via de comercialització per a l'activitat del bar cafeteria